Pro nemocné


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


3.+4.1. 2019

PRV: kapitola MĚSÍCE - uč.s. 36 (celá), prac.sešit. str.36 (celá)

ČJ: měkké skupiny DĚ,TĚ,NĚ . uč.ČJ str.54,55, prac.seš. str.34 (celá) + dú  str.35/cv.4

MA: opakování násobení a dělení 2,3,4 a nově násobilka 5

plán práce 3.12.-7.12.

ČJ - MĚKKÉ A TVRDÉ SKUPINY DOHROMADY,  - DIKTÁTY, DOPLŇOVAČKY), POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU (V UČ.ČJ - ZAČÁTEK KAPITOLY "VÁNOČNÍ TĚŠENÍ"),

ČJ - ČTENÍ - CHLUPATÍ KAMARÁDI,+ADVENT - POVÍDÁNÍ - TRADICE, VÝZNAM, DÁLE RČENÍ A POŘEKADLA

AJ - UNIT 4, lesson 2,3,4 - I dont like, I like, I ´ve got, I don´t have

PRV - KAPITOLY: VÝZNAM LESA - OPAKUJEME, DÁLE KAPITOLA ŽIVOČICHOVÉ V ZIMĚ  + KAPITOLA ZIMNÍ RADOVÁNKY - POUZE PRVNÍ POLOVINA TÝKAJÍCÍ SE MIKULÁŠE

plán  práce - 26.11.-1.12.

ČJ - MĚKKÉ SKUPINY (DOPLŇOVÁNÍ VE SLOVECH,DIKTÁTY, CVIČENÍ Z UČEBNICE A PRACOVNÍHO SEŠITU)

MA - OPAKOVÁNÍ + - DO 40, PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ, ČASOVÁ ORIENTACE (DIGITÝÁLNÍ A ANLOGOVÉ HODINY), OPAKOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH  TVARŮ, + NOVĚ TĚLESO - KRYCHLE

PRV - KEŘE, SAVCI V LESE, PŘÍPRAVA ŽIVOČICHŮ NA ZIMU

AJ - NOVĚ  LEKCE 4 HAPPY FACES, + OPAKOVÁNÍ I LIKE X I DON´T LIKE, OPAKOVÁNÍ LEKCE 3 (JÍDLO)

PLÁN NA DNY 31.10.-2.11.

ČJ - PROCVIČUJEME A OPAKUJEME DRUHY VĚT A ZNAMÉNKA NA KONCI VĚT, DÁLE OPAKUJEME ANTONYMA, SYNONYMA, SLOVA VÝZNAMEM NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ, NOVĚ SE UČÍME Ú x Ů VE SLOVECH, ZÍTRA ZAČNEME PROBÍRAT KRÁTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY+ DVOJHLÁSKY

V UČEBNICI: STRANY 30,31,32

V PRACOVNÍM SEŠITĚ K ČJ - STRANY 18,19,20


MA - POČETNÍ OPERACE DO 30 (VĚTŠÍ,MENŠÍ,=, +,-, A SČÍTÁNÍ TŘÍ ČÍSEL DO 30)

V UČEBNICI - ZATÍM NEDOKÁŽU NAPSAT, Z DŮVODU ROZDĚLENÍ NAŠÍ TŘÍDY DO TŘÍ OSTATNÍCH DRUHÝCH TŘÍD, JE ZATÍM ZMATEK, KONKRÉTNÍ STRANY V UČEBNICI DOPLNÍM ZÍTRA)


PRV - TÉMA OVOCE,ZELENINA, V PÁTEK BUDOU DVĚ HODINY PRVOUKY - BUDEME PROBÍRAT STÁLÉ A STĚHOVAVÉ PTACTVO

V UČEBNICI STRANY - 18,19,20,21

V PRACOVNÍ UČEBNICI STRANY 18,19,20,21

AJ - UNIT 3, LESSON 1,2,3 -. " I M HUNGRY" - opakování, +  I LIKE,I DON T LIKE,zbytek doplním po zítřejší hodině, uvidíme, kolik toho stihneme :-)


12.9. PROBRANÉ UČIVO:

ČJ: PRAC.UČ. S.6/CV.6, S. / CV.Ý, S.7/CV.9, UČ. ČJ. S. 9/CV.11

MA: S. 8/CV.1, 4, S.9/CV. 1

PRV: UČ. S. 5,6, PRAC.SEŠIT S. 5/CV.1, S. 6/CV.1

11.9. PROBRANÉ UČIVO:

ČJ: diktát slov (Co mám ve školní tašce: penál, svačinu,...atd)

  prac.uč. ˇžlutá) str. 6/cv 4,5, učebnice čj (žlutá) str. 8/cv.9, str. 9/cv. 10

MA: numerace do 15 (+ , - , větší, menší,  =), dále uč.str.8, cv, 2,3

10.9. PROBRANÉ UČIVO:

ČJ: UČEBNICE (žlutá) - str.8, cv. 6,7, ČÍTANKA str. str.9 - "Moje nejkrásnější narozeniny" - přečíst, vyprávět, o čem text byl, povídat si o vlasních narozeninách - vzpomínky na oslavu,dárky, atd...

MA: UČEBNICE - sTR. 6/cv.1,2

6.9. ČJ - PRACOVNÍ SEŠIT ŽLUTÝ - STRANA 5, KE SLOVŮM DOKTRESLIT OBRÁZEK, + SLOVA VEDLE RÁMEČKŮ S MALÝMI OBRÁZKY NAPSAT MALÝM PSACÍM PÍSMEM NA ŘÁDEK

MA  - strana 5opisujeme poslední stránku písanky 4 (písmena q,x,w), dokončujeme slabikář :-)


Týden 13.3-16.3.

ČJ - ČTENÍ- NOVĚ PÍSMENA Ř,ř, opakování a procvičování písmen Š,š, čtecí karty po č. 21 včetně, slabikář po stranu 67 včetně

ČJ- PSANÍ - NOVĚ VELKÉ I MALÉ PSACÍ Ř, PROCVIČOVÍNÍ PSACÍHO Š,š, diktáty zaměřené na psaní psacích velkých i malých písmen H,CH,

ČJ - PÍSANKA PO STRANU 29 VČETNĚ, ZA DÚ NA VÍKEND BUDE ZADÁNA CELÁ STRANA 30,OD PONDĚLÍ BUDEME PRACOVAT S NOVOU PÍSANKOU Č. 4

ČMATEMATIKA: ČÍSLO A ČÍSLICE 18 -SČÍTÁNÍ A ODČTÍTÁNÍ DO 18, SČÍTACÍ ČTVERCE, ORIENTACE NA ČÍSELNÉ OSE, NOVĚ ORIENATCE NA HODINÁCH (CELÁ, PŮL)

AJ:MY FAMILY (MOJE RODINA)Ú, MY HOUSE (MŮJ DŮM)

PRV: DOMÁCÍ ZVÍŘATA, "MALÝ CHOVATEL", CHOVÁNÍ PSŮ...

NA DOTAZY RÁDA ODPOVÍM MAILEM.

PŘEJI VŠEM "MARODŮM" BRZKÉ UZDRAVENÍ!!!!

TV.Týden do 2.3.

ČJ - opakování písmen C,Č (ve čtení i psaní), nově písmeno Ž (slabikář po stranu 60, písanka po stranu 18)

MA -  ČÍSLO A ČÍSLICE 16, + - DO 16, MATEMATICKÉ TROJÚHELNÍKY, SLOVNÍ ÚLOHY

Týden 22.1.-26.1.

ČJ - ČTENÍ -SLABIKÁŘ -  HLÁSKY R,r, dvojhlásky ou,au, OU,AU . PO STRANU 43 (včetně)

ČJ -PSANÍ - PÍSANKA 2 - DVOJHLÁSKY OU,AU,OPAKOVÁNÍ HLÁSKY  R,r,  SAMOHLÁSKA  U,u -

PO STRANU 23 (včetně)

ČJ - DIKTÁTY - SLOVA S DVOJHLÁSKAMI OU,AU

MA:  + - DO 13, UČEBNICE PO STRANU 9 (včetně)

PRV - ZDRAVÁ VÝŽIVA, PÉČE O CHRUP, PO STRANU 41 (včetně)

Týden  4.-8.12.

Út 5.12. : ČJ  slabikář po str. 26 včetně, pís. po str. 27 včetně,

+ trénujeme malé psací n,u,j,d , čtení slabik a slov se zaměřením na písmena n, d, čtecí karty 7, 8

Po 4.12.: MA po stranu 54,psaní číslice 9, sčítání a odčítání do 8

              ČJ- slabikář - po stranu 24, začínáme písmeno D (velká, malá, pací i tiskací - rozpoznat,

dále umět vymyslet 1, 2,3 slabičná slova začínající na D, rozdíly b x d), čtení otevřených slabik s písmenem D,d,

             ČJ -písanka -po stranu 26 včetně, psaní písmene

            AJ - opakování pozdravům barev, počítání od 1 do 10, + školních potřeb.Nově se dnes učíme "

Týden 20.-24.11.

středa: MA str. 44/cv. 4,5, str.45/cv. 1

            ČJ - PÍS. str. 10,11

            ČJ - SLABIKÁŘ str. 17 celá

úterý: ČJ - slabikář strana 16 celá

          ČJ - písanka str. 10 celá, kromě cvičení 2

          ČJ - diktát slabik a celých slov

          ČJ - práce s písmeny - skládání slabik a slov

          PRV - strany 25/26 celé

pondělí: MA - str. 44 celá, str.45 první dvě cvičení

               ČJ - slabikář str. 16 (celá)

               ČJ - písanka str.9 (celá)

skládání slabik z písmenek, která jsme dosud probrali, čtecí karta 2a/2bTýden 6.-10.11.

ČJ - dokončení živé abecedy

      - písanka po stranu 4 (včetně)

       - slabikář po stranu 13

MA - po stranu 39 (včetně)

PRV - dokončení tématu: listnaté stromy, jehličnaté stromy a smíšený les

         - nové téma: zelenina (dělení na kořenovou, plodovou a listnatou zeleninu), méně známé druhy zeleniny

HV - zpěv známých lidových písní s doprovodem na orffovy nástroje, zvuk x tón, intenzita zvuku

VV - kresba "halloweenské dýně"

TV - míčové hry