Čtu - čteš - čteme ...

Co pomáhá dětem

Pravidelné čtení má zásadní vliv na učení dětí. Rozvíjí fantazii, aktivní i pasivní slovní zásobu, vyjadřovací shcopnosti a mnoho dalšího. Zvyšuje úspěšnost žáků ve většině školních předmětů i v životě. 

Každé dítě se může stát dobrým čtenářem, pokud mu poskytneme příležitost a podporu. Proto je důležité, aby rozvoji čtenářské dovednosti věnovali pozornost nejen učitelé, ale i rodiče.

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti pravidelně zlepšují také v jiných předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí. "Je známo, že děti, které čtou, umějí také lépe vyjednávat, domluvit se s ostatními," říká Miloš Šlapal, odborník na čtenářství. "Jakmile dítě začne chápat, že text napsal nějaký autor s určitým záměrem, když je zkrátka čtenářsky ostražité, tak může tyto vědomosti uplatňovat i mimo četbu a sledovat touto perspektivou i televizní reportáže nebo filmy."

Ze čtení  s malými dětmi můžeme udělat například malý "ukládácí, uspávací" rituál, s většími dětmi  i společenskou záležitost, při které se dozvídáme něco zajímavého nejen o knize, o autorovi, ale také sami o sobě a jedni o druhých. To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.