projekt OVOCE @ ZELENINA DO ŠKOL S BOVYSEM

Ovoce a zelenina je v naší škole dětem dodávána pravidelně každou středu nebo čtvrtek, rozdávána o velké přestvávce.


O projektu

Ovoce a zelenina do škol je projekt, který má za úkol zlepšovat výživu  dětí, bojovat s nezdravým životním stylem, špatnými stravovacími návyky a tím i s mnoha civilizačními chorobami ohrožující naše nejmenší. Děti v rámci programu dostávají zdarma ovoce, zeleninu a další schválený sortiment jako jsou ovocné a zeleninové šťávy nebo saláty.  Společnost Bovys nad rámec programu dodává zcela zdarma ovoce a zeleninu i pro zaměstnance školy. Dodávky připravené přesně dle počtu dětí v jednotlivých třídách obsahují vždy jeden kousek ovoce nebo zeleniny navíc pro pedagogy. Učitelé tříd v našem programu si každý rok vyslouží i další vitamínové ochutnávky od naší společnosti jako poděkování za pomoc při rozdávání našich dodávek. Zaměstanci se mohou několikrát za rok těšit i na extra zdravou svačinku v podobě fresh bedýnky Bovys plné vitamínů a zdraví od naší společnosti.

Bovys s.r.o. je česká společnost obchodující s ovocem a zeleninou od roku 1994. Od samého začátku projektu Ovoce a zelenina do škol patří Bovys k největším z dodavatelům schválených Státním zemědělským intervenčním fondem. Ve školním roce 2016/17 se společnosti podařilo posílit pozici nejúspěšnějšího dodavatele s 200 000 žáky, kterým je  pravidelně přivážena ovoce i zelenina.

Několikrát do roka připravujeme dle dostupnosti v daném období seznam vybraného ovoce a zeleniny schváleného pro distribuci v rámci projektu Státním zemědělským intervenčním fondem. Z tohoto seznamu pomocí emailové ankety školy hlasují pro jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a mají tak šanci ovlivňovat sortiment, jaký naše společnost školám doveze.Během roku se snažíme o maximální pestrost v rámci omezení projektu a naše děti mají možnost ochutnat zboží nejen českých pěstitelů, ale i kvalitních zahraničních