Třída 1.B
 „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“  Karel Čapek 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vítejte na stránkách třídy 1.B

18.9. důežité informace

Vážení rodiče,
dnes děti dostaly nový pracovní sešit - uvolňovací cviky.Prosím, abyste sešit doma podepsali a obalili. Děti mají za úkol si jej doma prolistovat. Děti si tento pracovní sešit budou nosit do školy každý den, stejně jako Živou abecedu.

Dále dnes děti obdrželi žákovské notýsky - to jsou notýsky na známky, pochvaly a další věci.Prosím, vy jako rodiče, se do notýsku ze předu pouze podepisujte (kontrola známek), vzadu v notýsku je tzv. OMLUVNÝ LIST.Prosím, abyste od dnešního dne veškeré omluvenky psali do omluvného listu, nikoli do mailu či na lístek. Notýsek taktéž poprosím podepsat a případně obalit.

Dále prosím, aby všechny děti nosily malý notýsek, tzv. SDĚLNÍČEK.  V případě, že ho dítě nebude mít, nemohu zapsat a Vám tak sdělit důležité informace.  Děti tento notýsek ode mne obdrželi již první záříjový týden.

Dále zdůrazňuji, že v případě absence dítěte, je jeho povinnost učení si doplnit (zakotveno ve školním řádu). To znamená, že pokud dítě není ve škole, označím mu,(zapíšu do sdělníčku), co si má doplnit.

Děti také včera obdržely nabídku na fotoročenku, prosím, kdo máte zájem, posílejte po dětech zpět vyplněné. Termín upřesním co nejdříve, výběr  pěnez vám včas sdělím.

Velmi děkuji za vaši spolupráci a přeji krásné podzimní odpoledne.

TV.
16.9. doplnění věcí do výtvarných kufříků

Vážení rodiče,

prosím, abyste dětem ještě pořídili lihový fix střední tloušťky (budou jej používat v PV a VV). Dále prosím o doplění igelitových podložek či ubrusů, vodovek, a zástěrek nebo starých triček.

Dnes při VV jsme již pracovali s vodovými barvami a ukázalo se, že některé děti nemají v kufříku vše podle seznamu, prosím tedy, každému jsem dnes řekla, co mu chybí, zeptejte se svých dětí a případně doplňte.

Děkuji za spolupráci

TV.


12.9.DŮLEŽITÉ INFORMACE-PROSÍM ČTĚTE

Z bezpečnostních důvodů je vstup rodičů do školy zakázán. Pokud budete chtít schůzku s paní tř. učitelkou, je potřeba, aby jste se předem domluvili. Ta v tomto případě informuje službu dole a ta Vás pustí. Pokud nebudete mít předem domluvenou schůzku, nebudete do školy vpuštěny. Prosím o akceptování těchto podmínek, jde hlavně o bezpečí našich dětí. Nechceme přece, aby se stala situace, kdy pronikne cizí člověk do školy. Kdy už byly případy na jiných školách.
Děkuji za pochopení.

Nepodceňujte prosím domácí přípravu. Čím dříve si dítě vytvoří správně učebnía  pracovní návyky, tím lépe a samostatněji v budoucnu bude pracovat, což časem oceníte hlavně vy, rodiče:-)

DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁKA

1. Každý den kontrolují za přítomnosti dítěte jeho školní tašku, učební materiály chystá dítě společně s rodičem podle rozvrhu

2. Každý den kontrolují penál a připraví ořezané tužky, do penálu prosím nedávejte ani propisky, ani pera!!!

3. Pomáhají dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho

přítomnosti, společně je ukládají do tašky.

4. Koupí školní pomůcky podle pokynů třídní učitelky.

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělí dítěti na kratší časové intervaly, nezdařené vypracování domácího úkolu negumujte, můžete např. zakroužkovat to, o čem si dítě myslí, že opravdu nepovedlo

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby

se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Povídají si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snaží se odpovědět na jeho

otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si

s dítětem vypráví, snaží se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

9. Pochválí dítě za dobré výsledky. Snaží se nezlobit se, když se mu něco ve

škole nedaří.

10. Jsou součástí školy a zvykají si na spolupráci a návštěvy ve škole.

Kromě výše uvedeného "desatera" činností můžete napomoci rozvoji svého dítěte i

následujícími aktivitami:

- čtěte dítěti často pohádky a požádejte ho, aby vám vyprávělo, o čem pohádka byla

- učte jej písničky a básničky

- řešte s ním jednoduché úkoly v dětských časopisech

- hrajte s dítětem společenské hry (člověče nezlob se, pexeso, kvarteto,

domino), naučíte ho tak respektovat pravidla i přijímat porážku

- dávejte dítěti hádanky

- navštěvujte s dítětem dětská divadelní představení a povídejte si s ním o nich

- procvičujte s dítětem prostorovou orientaci (například kreslením obrázku podle

vašich podnětů)

- choďte s dítětem na procházky, pozorujte věci kolem sebe, dbejte na to, aby

se mu dostávalo stále nových podnětů

- hrajte s dětmi slovní hříčky a vymýšlejte rýmy


* Upozornění: Je zakázáno nosit, vozit či jezdit na koloběžce ve škole a v celém areálu školy!!!

* Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě nebo po vyučování, je nutné, aby mělo Uvolňovací list po vyučování. Mám tak přehled o odchodu dětí.

* pokud uvolňujete dítě ze školy na jeden den nebo si jej vyzvedáváte během vyučování, je nutné, aby to mělo napsané v Žákovské knížce v omluvném listě. I když se jedná jen o jednu hodinu. Není možné dítě během vyučování pouštět samotné, vždy musí být v doprovodu dospělé osoby!10.9.

Milí rodiče,

dnes děti dostaly svůj první úkol z matematiky, jehož zadání naleznete v sekci "domácí úkoly".

Od dnešního dne budu vkládat do této sekce úkoly téměř každý den, prosím, nahlížejte sem pravidelně. Až budou děti umět psát (zhruba od poloviny školního roku), budou si úkoly zapisovat do svých úkolníčků.Prozatím budou označeny v pracovních učebnicích či písankách (děti si označují samy, já kontroluji) a budou zde na stránkách.

Dále prosím, aby děti nenosily do školy stále všechny učebnice a pracovní sešity, dejte (doma společně nachystejte do aktovky podle rovzvrhu) jen to, co mají příští den potřebovat dle rozvrhu hodin. Opravdu není potřeba, aby nosily každý den učebnici angličtiny a pracovní učebnici na prvouku. V úterý a ve čvtrek jim stačí nyní pouze ŽIVÁ ABECEDA A MATEMATIKA 1.DÍL.

Děkuji

TV.

9.9.

Vážení rodiče,
dnes jsme se už konečně vrhli na velké učení. V čj jsme začali trénovat délky slabik (vytléskáváme a bzučíme bzučákem), v matematice už jsme začali počítat a rovnou do 4 :-) V hodině angličtiny jsme si rozdali učebnice (tyto mají děti půjčené ze školy, prosím vás, rodiče, abyste je dětem zezadu podepsali, napsali třídu) a také učebnice prosím obalte. Dnes jsme se naučili používat slovo "hello" a naučili jsme říci, kdo jsme "I´ m ..."  V pracovní a výtvarné výchově si děti udělaly barevný deštník ( k básničce "ťuká, ťuká deštík"). Tuto básničku jsme se naučili již celou a budeme ji používat před psaním k uvolnění ruky:

Ťuká ťuká deštík na barevný deštník, ťuká ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? To jsem já, panenka, točí se mi sukénka. Běžím, běžím k sluníčku, osušit si sukničku,

Také prosím, aby měly všechny děti zítra oblečení na TV /tenis.

Děkuji.

TV.


LETNÍ KINO

Přivítejte s námi školní rok promítání pod širým nebem!

ČTVRTEK 5.9.2019 2019 OD 20:15 NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI - film DUMBO :-)

S sebou - piknikové deky, spacáky, karimatky, něco dobrého k jídlu a pití :-)


5.9.


VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM, ABYSTE DĚTEM JIŽ DALI DO ŠKOLY ÚBOR NA TV !

Děkuji

TV.


Dobrý den,

opět nám dopoledne uteklo velmi rychle.Dnes si děti přilepily zalaminované značky/obrázky do šaten ke svým háčkům, také jsme si zahráli nějaké hry a povídali si otom, co se ve kterém předmětu budeme učit. Také jsem se naučili novou básničku:

ZVEDNE RUKU HODNÁ HOLKA,

ZVEDNE RUKU HODNÝ KLUK,

VE TŘÍDĚ JE KRÁSNĚ TICHO,

NENÍ SLYŠET ANI MUK.


Dnes dostaly děti první domácí úkol - doma si prolistovat a prohlédnout všechny tři učebnice.

Zítra si budeme povídat o rozvrhu hodin, naučíme se další básničku, pomalu začneme uvolňovat ruce, procvičíme si pravolevou orientaci, a nakonec si rozddáme učebnice angličtiny, které si děti přes víkend obalí a prolistují.

4.9.


Dnes si děti vykreslily své lodičky  hezkými obrázky, vyrobily si cedulku se značkou, ketou si zítra zalaminují a přidělají pod svůj věšáček v šatně.

Také jsme si znovu zopakvali "palubní řád" - pravidla chování :-)

No a také jsme už poprvé otevřeli pracovní učebnici prvouky a začali si povídat o naší škole :-)

Prosím, aby měly všechny děti zítra v akotvce vybavený penál a všechny tři pracovní učebnice.

Děkuji TVVážení rodiče,
opakovaně prosím - v případě, že si chcete své dítě vyzvedávat tento týden ihned po vyučování (tj.9.45), musíte mi tuto informaci jasně sdělit prostřednitctvím lístku.
Děkuji
TV.


rozvrh hodin

         1.    2.   3.   4.      5.

PO   ČJ  MA  AJ  PV   VV

ÚT  ČJ  MA  TV   ČJ

ST  ČJ  MA  ČJ  PRV  TENIS(hala)

ČT  ČJ  MA  ČJ  HV

PÁ ČJ  PRV  TV  ČJ


ČJ - zahrnuje čtení i psaní dohromady, zatím neurčuji přesně, která hodina bude vyhrazená čtení nebo psaní, tuto informaci doplním v průběhu příštího týdne

!!!  út,čt,pá - konec vyučování  v 11:45 - potom oběd, odchod domů či družina

!!! po, st - konec vyučování v 12:40 - po té oběd - odchod důmů je možný až ve 13:30 (z družiny - a to prostřednictví čipu)

TV - Mgr. Hana Ptáčníková

TENIS - Mgr. Jiří Smrčka

PV (pracovní výchova) -Mgr. Kateřina TicháTV.
3.9.

Dobrý den

dnešek nám utekl jako voda, s dětmi jsme pojmenovali naše dva maskoty - kamarády - Šupinka Sandy a Lupínek Bily :-) Děti měly možnost si během přestávky s maskoty pohrát :-)

Dále jsme si pověděli něco o třídních pravidlech - jak se ve třídě máme chovat, co je dovoleno a co ne.

Také jsme si sedli v herně na velkém koberci v kroužku a každý se představil a řekl, co má třeba rád/a, jaká je jeho oblíbená hračka anebo zvíře.

Během přestávky jsme si názorně ukázali, jak ve škole svačíme, kam vyhazujeme odpadky atd.

Při druhé vyučovací hodině jsme si udělali důkladnou prohlídku školy, děti se podívaly do obou dvou tělocvičen, zjistily, kde je jídelna, podívaly se do své nové družiny (2.oddělení - TYGŘÍCI),a dále jsme si ukázali venkovní hřiště a tenisovou halu.

Také jsme navštivili třídu 3.B - kam chodí starší sourozenci dvou našich prvňáčků :-)


INFORMACE - STŘEDA 4.9.

Zítra budou mít všechny děti s sebou  školní aktovku, vybavený penál,a všechny tři pracovní učebnice (MA,ČJ,PRV), PROSÍM OBALENÉ A VŠE PODEPSANÉ, kdo jde na oběd - bude mít čip, nezapomínejte na svačinky a láhve s pitím, ve třídě je stále docela teplo...

DÁLE PŘIPOMÍNÁM, ŽE ZÍTRA OD 7.40 BUDU VYBÍRAT V NAŠÍ KMENOVÉ TŘÍDĚ PENÍZE (1000 KČ), A TAKÉ CHCI UPOZORNIT, ŽE JIŽ MŮŽETE S DĚTMI NOSIT VYBAVENÉ KUFŘÍKY/BOXÍKY, PAPÍROVÉ POŘADAČE,PROGRESA, MAZACÍ TABULKY S FIXAMI  A HADŘÍKEM, APOD.

POKUD NAŠÍ TŘÍDĚ POSKYTNETE PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, PAPÍROVÉ ÚTĚRKY, ČI BALÍK PAPÍRŮ, BUDU  VÁM VELMI VDĚČNÁ!

DĚKUJI A PŘEJI HEZKÉ ODPOLEDNE

TV2.9.2019

Milí rodiče,

tak zahájení školního roku jsme zvládli a já doufám, že zbytek dne si s dětmi užíváte v poklidu a hezké náladě.

Velmi ráda bych vám tímto poděkovala za nádherné květiny a další milé věci, kterými jste mne dnes podarovali.

Budu se na vás těšit dnes na první třídní schůzce, a to v 17:00h v naší kmenové třídě 1.B.

S pozdravem

TV
Vážení rodiče,

jmenuji se Tereza Večeřová a jsem třídní učilka vašich malých  prvňáčků.

Již za několik málo hodin spolu odstartujeme novou životní etapu vašich dětí, ale i vás samotných.

Zde budete po celou tuto dobu nacházet užitečné informace, které by vám měly co nejvíce pomoci a pokud možno,  vše alespoň první rok trochu usnadnit.

Prozatím vkládám první informace, které se týkají zahájení školního roku,  ale také organizace dalších dní následujícího týdne.

Přesto, že se s většinou z vás ještě neznám osobně, i tak mne  můžete kontaktovat v případě neodkladných záležitostí, a to na můj školní - pracovní - email: vecerovat@donovalskazs.cz

Níže také najdete seznam věcí, kterými, prosím, vybavte v průběhu tohoto týdne své prvňáky.


Organizace 1. školního týdne

Pondělí 2.9. 2019

- 8:00 - 8:45 - slavnostní zahájení školního roku ve třídě (přístavba, 1.patro) - děti s rodiči a třídní učitelkou ve třídách, po té děti odcházejí domů, případně do družiny (ti, co mají již nahlášeno)

- oběd od 10:30

V 17 :00 se konají třídní schůzky- prosím o účast

Další dny: úterý až pátek

- děti mají po celý tento týden pouze dvě vyučovací hodiny,  tj. od 8:00 do 9:45h - po skončení vyučování si děti buď vyzvednete osobně v přístavbě školy,  nebo budou předány do školní družiny

Seznam věcí

Vážení rodiče,
níže naleznete seznam pomůcek, které budou vaše děti v první třídě potřebovat:

Do třídy:

*přezůvky se světlou podrážkou - plné, uzavřené - ne pantofle nebo tzv. "kroksy"

*progresa - podepsaná sada bude zůstávat ve škole (budeme velmi často využívat)

*větší lepidlo (tyčinka) - bude uložené v košíku u mne

* oboustrannou stíratelnou tabulku A4 (nejlépe linky a čtverečkovaná síť) s 2 fixami a hadříkem

*kroužkový pořadač velikosti A4 + prospektové obaly hladké - eurodesky A4 (balík 100ks - dlouhodobé využití na zakládání do portfolií)

* obyčejné papírové hodiny

* ručník

Do aktovky:

*dobře vybavený penál

*svačinový ubrousek

* desky na sešity A4
+ učební materiály, kapesníčky, čip na oběd

Do penálu:

* dvě nejlépe trojhranné tužky, pastelky 12 základních barev, ořezávátko, měkká guma, dobře stříhající nůžky s kulatou špičkou

Na tělesnou výchovu:

* zatahovací látková taška - pytel - a v něm: sportovní obuv se světlou podrážkou, oblečení na hřiště i do tělocvičny, švihadlo přiměřené délky - ne umělohmotné

Do boxíku na výtvarku:
* igelitový ubrus 50×70, starší volné tričko nejlépe s dlouhým rukávem, široké ploché štětce č.12 a 6, kulaté štětce č.2,6,12, paleta, kelímek na vodu s víčkem, ve kterém je otvor na štětce, nebo plechový hrnek, savý hadřík, tempery velké balení, vodové anilinové barvy (ale lze využít i ty, co co děti dostaly ve škole) plastelína - také děti dostaly, voskovky, suché křídy, tuš, složku barevných papírů A4

Pokud je vašich možnostech darovat balík bílých papírů A4, sadu lepidel či jiné výše zmíněné věci, budu velmi vděčnáJ

Vybírejte prosím raději výtvarné potřeby od českých výrobců (např. plastelína se tolik nemaže na ruce, voskovky jdou dobře zažehlovat apod.)

Prosím, aby děti měly všechny věci podepsané např. i štětce lze oblepit látkovou lepenkou a napsat na ni monogram.

Děkuji :-)

Tereza Večeřová